fb.jpg                  HOP Breeders Club                 Primjedbe-Pohvale-Sugestije                     

Komuniciranje kemijskim putem

Komuniciranje kemijskim putem

Mačke imaju oštar i dobro razvijen njuh, a poput mnogih sisavaca, i poseban par malih slušnih organa koji se nalaze na nepcu. Vomeronazalni ili Jacobsonov organ sadrži stanice koje su osjetljive na kemijski aspekt mirisa, a signali se na podražaj preko živaca provode do mozga gdje se identificiraju i prevode. Povremeno ćete vidjeti mačku kako nešto njuši u zraku nabirući usnice kao da joj se gadi. Zapravo, zrak koji udiše, mačka usmjerava kroz vomeronazalni organ da bi otkrila koje kemijske supstance sadrži. Dio mozga koji se bavi prevođenjem mirisa razmjerno je velik, što pokazuje važnost tog osjetila u životu mačke. Životinja se služi osjetom njuha kako bi otkrila i protumačila poruke feromona, mirisa koji su ostavile druge mačke u tom području. To znači da mačke komuniciraju kemijskim putem, prije svega da bi oglasile svoj spolni status i, ako je riječ o mužjaku, obilježile svoj teritorij.